CoVid-19 informacje dla klientów.

Drodzy Klienci, to Wy tworzycie Lefed. 
Dzięki Wam tworzymy Markę i w tych trudnych czasach prezentujemy nasz oficjalny komunikat.
Informujemy:
  • Wasze zamówienia mogą zostać zrealizowane z opóźnieniem. 
  • Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówień bez podania przyczyny i zwrotu środków; zgodnie z wybranym sposobem płatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie z przyczyn niezależnych od Marki Lefed. 
  • Nasz Personel dokłada wszelkich starań aby Wasze zamówienia były realizowane sprawnie i możliwie szybko – w miarę możliwości. 
  • Zamówione produkty oraz ich opakowania przed wysyłką są dezynfekowane dla Waszego bezpieczeństwa. 
  • Po opuszczeniu magazynu Lefed nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie transmisje CoVid-19 poprzez zamówione artykuły, bądź też ich opakowania; co jest związane z ryzykiem transportu. 
Zgodnie z DNA Marki; zastrzegamy sobie prawo do anulowania/zmiany specyfikacji zamówień. Naszym priorytetem jest Wasze zdrowie i bezpieczeństwo. 

CoVid-19 customer information.

Dear customers, you create Lefed.
Thanks to you, we create the Brand and present our official message in these difficult times.
Please be advised:
  • Your orders may be delayed.
  • We reserve the right to cancel orders without giving a reason and refunding; according to the chosen payment method. We are not responsible for delays in delivery for reasons beyond the control of the Lefed Brand.
  • Our staff makes every effort to ensure that your orders are processed efficiently and as quickly as possible.
  • The ordered products and their packaging are disinfected prior to shipment for your safety.
  • After leaving the Lefed warehouse, we are not responsible for any CoVid-19 transmissions through the items ordered or their packaging; which is associated with transport risk.
According to DNA Brand; We reserve the right to cancel / change order specifications. Our priority is your health and safety.